Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Elektronik ve Otomasyon BölümüElektronik Teknolojisi Programı

Elektronik Teknolojisi programımızda 250 civarında kayıtlı öğrencimiz bulunmaktadır. Bünyemizde, Bilgisayar ve Elektronik olmak üzere iki adet laboratuvarımız mevcuttur. Şu anda 3 Yardımcı Doçent ve 3 Öğretim Görevlisi ile programımızda yer alan dersler öğrencilerimize verilmektedir. Meslek liselerinden ilgili alan mezunu istekli adayları, temel elektronik konusunda yeterli bilgiye sahip, sanayide kullanılan elektronik sistem ve ekipmanları tanıyan, özelliklerini bilen öğrenciler ve endüstrinin gerekleri ile donanımlı tekniker olarak yetiştirmek temel amacımızdır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamalılar. Bunlara ilaveten staj gerekliliğini ve Pamukkale Üniversitesi minimum genel not ortalamasını sağlamalıdırlar.

İstihdam Olanakları

Elektronik Alanları, Telekom, Tekstil Fabrikaları, Beyaz eşya servisleri, Bilişim Sektörü, Elektronik Güvenlik Sistemleri.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Elektronik Teknolojisi alanında Önlisans Diploması" derecesi alırlar.

Önceki Eğitimlerin Tanınması

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesi'ne yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3. sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak, DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Genel Duyurular

Bölümümüzle ilgili tüm genel duyurulara buradan ulaşabilirsiniz...

2014-2015 Güz Yarıyılı Elektronik ve Otomasyon Bölümü Bütünleme Sınav programına buradan ulaşabilirsiniz.

Elektronik Teknolojisi Ders Programı

2014-2015 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı Ders Programı.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Ders Programı

2014-2015 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı Ders Programı.

Uyarı!

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi sonunda yapılacak dönem sonu (final) ve bütünleme sınavlarının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için üniversitemiz genelinde uygulanmak üzere cep telefonu, ses ve görüntü kaydedici cihazlar ile sınava girilmesi yasaklanmıştır.

Ayrıca, öğrencilerimizin sınavlarda öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Pamukkale Üniversitesi
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı
Harç Ödeme ve Ders Kayıt
İşlemleri Duyurusu

Arşiv

...

Sınav Programı

2013-2014 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılı Sınav programı.

2013-2014 Mezuniyet Töreni

Tarih: 05 Haziran 2014

Saat: 18:30

Yer: Çamlık Kampüs Alanı

Genel Mezuniyet Takvimi

Haberler

October 22-24, 2014 TU Aula Conference Centre Delft, The Netherlands.

Teknoloji sayesinde akıllı telefonlara daha keskin görüntü nasıl aktarılıyor?

(İngilizce haber)

Google kendi şoförsüz arabasını üretecek