Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Elektronik ve Otomasyon BölümüBiyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı

Çok yakın bir zamanda kurulmuş olan Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programımız, 3 Yardımcı Doçent ve 3 Öğretim Görevlisinden oluşan deneyimli kadrosu ile 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında siz öğrenci adaylarımızı büyük bir heyecanla beklemektedir. Meslek liselerinden ilgili alan mezunu istekli adayları, biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme uğraşlarını yürütecek, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip donanımlı tekniker olarak yetiştirmek temel amacımızdır. Unutulmamalıdır ki, Türkiye’de hastanelerde yaklaşık yirmi bin farklı tür tıbbi cihaz ve sistem kullanılmakta olup ülkemizdeki kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son 20 yılda 7 ye katlanmıştır.

Bu alanda yetiştirilecek nitelikli ara elemanlarla, hastanelerin ve özel sektörün ara eleman ihtiyacı karşılanırken, çalışan mevcut personel üzerindeki büyük iş yükü de paylaştırılabilecektir. Böylece sağlık sektörüne en önemli desteği veren teknik hizmetlerde de istenen kalite ve hızlılıkla ve en ekonomik şekilde gerçekleştirilerek ülke çapında yaygınlaştırılabilecektir.

Üniversite Giriş Sınavı'ndan yeterli puan alan veya sınavsız geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans programına başlamaya hak kazanırlar.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamalılar. Bunlara ilaveten staj gerekliliğini ve Pamukkale Üniversitesi minimum genel not ortalamasını sağlamalıdırlar.

İstihdam Olanakları

Biyomedikal cihaz teknikerleri, resmi ve özel hastanelerde, dispanserlerde, laboratuvarlarda , biyomedikal cihaz üreten fabrikalarda, biyomedikal cihazlar için teknik destek ve servis hizmeti sunan işletmelerde görev alabilecekleri gibi, kendi adlarına da özel işyeri açabilirler.

Kazanılan Derece

Biyomedikal cihaz teknolojisi programını bitirenlere “Biyomedikal Cihaz Teknikeri” ünvanı verilir.

Önceki Eğitimlerin Tanınması

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesi'ne yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3. sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak, DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Genel Duyurular

Bölümümüzle ilgili tüm genel duyurulara buradan ulaşabilirsiniz...

2014-2015 Güz Yarıyılı Elektronik ve Otomasyon Bölümü Bütünleme Sınav programına buradan ulaşabilirsiniz.

Elektronik Teknolojisi Ders Programı

2014-2015 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı Ders Programı.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Ders Programı

2014-2015 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı Ders Programı.

Uyarı!

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi sonunda yapılacak dönem sonu (final) ve bütünleme sınavlarının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için üniversitemiz genelinde uygulanmak üzere cep telefonu, ses ve görüntü kaydedici cihazlar ile sınava girilmesi yasaklanmıştır.

Ayrıca, öğrencilerimizin sınavlarda öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Pamukkale Üniversitesi
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı
Harç Ödeme ve Ders Kayıt
İşlemleri Duyurusu

Arşiv

...

Sınav Programı

2013-2014 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılı Sınav programı.

2013-2014 Mezuniyet Töreni

Tarih: 05 Haziran 2014

Saat: 18:30

Yer: Çamlık Kampüs Alanı

Genel Mezuniyet Takvimi

Haberler

October 22-24, 2014 TU Aula Conference Centre Delft, The Netherlands.

Teknoloji sayesinde akıllı telefonlara daha keskin görüntü nasıl aktarılıyor?

(İngilizce haber)

Google kendi şoförsüz arabasını üretecek